EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

PROFESSORAT:

 

Ester Ramírez: Tutora de primer de primària i cap d'estudis de EI i EP.

Laura Stela: Tutora de segon de primària.

Virginia Nicolau: Tutora de tercer de primària.

Rafel Adrover: Tutor de quart de primària.

Coloma Roig: Tutora de cinquè de primària.

Patricia Orta: Tutora de sisè de primària.

 

Altres professors: Damià Orell, Maria Elena Inaraja, Jerònima Mut

i Juana Maria Batle.

Horaris de tutories:

Dimecres de 12:30 a 13:30.

 

 

 

 

 

CC. Sant Vicenç de Paül (s'Arenal) - C/Antoni Catany, 5 - tel. 971 44 01 04 - fax. 971 44 08 34