SERVEIS

SERVEI D'ESCOLA MATINERA

L'escola ofereix servei de guarderia des de les 8 del matí a les 9 del matí. El preu d'aquest servei és de 2 € una hora, menys d'una hora 1€.

SERVEI DE MENJADOR

L'escola ofereix servei de menjador a l'alumnat del centre i activitats complementàries. Durant els mesos de setembre i juny el servei de menjador es realitza de 13:30 a 15:00 i d'octubre a maig es realitza de 12h a 15h. A més, es realitza una hora d'estudi on l'alumnat pot realitzar tasca escolar.

El preu del servei és 8€ que s'abonarà diàriament o mensualment a la secretaria del centre.

Menús:

Consells saludables

Setembre 21

Octubre 21

Octubre sense lactosa/ sense gluten

Novembre 21

Novembre sense gluten

Desembre 21

Desembre 21 sense gluten

Desembre sense lactosa

Gener

Gener sense lactosa

Gener sense gluten

Febrer

Febrero

Febrero sense lactosa

Febrero

sin gluten.

Març

Març sense gluten

Març

sense lactosa

Abril català

Abril Castellano

Abril sense gluten

Abril sense lactosa

Maig català

Mayo castellano

Maig sense gluten

Maig sense lactosa

   
         

Galeria d'imatges.

Curs 2019-2020.

ESCOLA MATINERA

El centre escolar posa a disposició de les famílies el servei d'escola matinera que s'inicia a les 8h durant tot el curs escolar.

AMIPA

L'AMIPA ofereix diferents activitats extraescolars les quals s'informa a principi de curs. Per posar-se en contacte amb l'associació o fer arribar les sol·licituds d'inscripció ho podeu realitzar a la bústia verda situada al costat de la porta d'entrada a la sala de professors/secretaria del centre.

 

 
 
CC. Sant Vicenç de Paül (s'Arenal) - C/Antoni Catany, 5 - tel. 971 44 01 04 - fax. 971 44 08 34