EDUCACIÓ INFANTIL

A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL OFERIM:

Metodologia basada en l'enfocament constructivista de l'ensenyament i aprenentatge. Treball per projectes.

Aprenentatge significatiu de la lectura i escriptura basat en el treball de la consciència fonològica. els coneixements previs dels alumnes, les seves inquietuds i respectant el ritme d'aprenentatge.

Estratègies organitzatives d'atenció a la diversitat: Treball per racons i grups de reforç.

Tallers d'experimentació: amb els colors, les formes, les textures...

Sessions de psicomotricitat.

Aprenentatge de l'anglès a partir de 3 anys.

Sortides culturals que complementen la formació educativa.

Estreta comunicació amb la família, informant i donant a conèixer el treball dels alumnes: Informes d'avaluació, quadern viatger, tutories...

Conèixer i gaudir de les tradicions i costums propis de la nostra comunitat.

 

PROFESSORAT:

Loli Oliva - Montserrate Garcías - Juana Mª García - Maria Bel Perales

 

INFORMACIÓ:

Horaris de tutoria: dimarts de 12:30 - 13:30h.

 

CC. Sant Vicenç de Paül (s'Arenal) - C/Antoni Catany, 5 - tel. 971 44 01 04 - fax. 971 44 08 34