PRESENTACIÓ

El centre Sant Vicenç de Paül conta amb els nivells educatius d'Educació Infantil, Primària i Secundària; està acollit al règim de concerts, per tant l'ensenyament és gratuït. El Titular del centre és la congregació Germanes de la Caritat. El centre és confessionalment catòlic: Compartim i assumim els mateixos principis que caracteritzen les escoles critianes, però, a més, volem ésser fidels al carisma fundacional en allò que ateny l'escola i l'estil educatiu propi: El carisma de la Congregació, en aquest aspecte, destaca primerament el valor de la persona.

CARÀCTER PROPI

El Caràcter Propi d’una escola és la garantia de la coherència, la continuïtat i la qualitat de la tasca educativa global del centre. Presenta una descripció suficientment rica i completa de la seva identitat, del tipus d’educació que ofereix, dels seus criteris pedagógics i del seu model de gestió. En aquest document podeu observar els trets més importants i significatius del Caràcter Propi dels Col·legis de les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.

Caràcter Propi (.pdf)

MISIO VISIÓ I VALORS

El camí que ens marquem el centre ve fixat per la POLÍTICA DE QUALITAT, que indica qui som, on anem i com volem aconseguir-ho. Aqui presentam la MISSIÓ - VISIÓ - VALORS que els col·legis de les Germanes de la Caritat seguim.

La MISSIÓ del col·legi Sant Vicenç de Paül de s'Arenal és educar i formar els seus alumnes des d’una visió humanista cristiana i fer que l’ensenyança sigui un diàleg entre la fe, la cultura i la vida en un clima configurat per la vivència cristiana. El col·legi ha d’educar i formar les dimensions espirituals, intel·lectuals, afectives, cognitives i socials dels seus alumnes per assolir una formació sòlida i un bon nivell de competència, hàbits d’estudi, disciplina i motivació per a la feina ben feta. Aquesta missió inclou el compromís i l’esforç per part de la direcció i de tot el personal de formar-se i millorar contínuament per fer realitat aquesta missió.

La VISIÓ del col·legi Sant Vicenç de Paül de s'Arenal, fonamentada en l’evangeli, és que el ser humà és senyor del món i fill de Déu. Està fet, doncs, per a la veritat, l’amor i la llibertat. L’home i la dona tenen dret al ple desenvolupament de totes les seves dimensions espirituals i corporals i, per tant, a una educació integral. El ser humà és un ser social. Per això se li deu justícia i es deu a la justícia, a la solidaritat i a la fraternitat amb els altres homes i dones, i a la transformació perfeccionadora de la societat en què viu. El ser humà viu en una societat pluralista i canviant i habita en una natura cada vegada més coneguda, explotada i amenaçada per la tècnica. Per aprofundir en el cabal positiu que hi ha en aquesta situació, el ser humà ha d’estar ben arrelat en la seva família, en la cultura que li és pròpia i en la conservació i millora de la natura. Cada ser humà i cada societat té dret a les seves pròpies arrels i a la pròpia llengua.

La cultura organitzativa del col·legi Sant Vicenç de Paül de s'Arenal, el clima de les relacions i el comportament dels membres de la comunitat educativa estan conformats pels següents VALORS FINALS:

  • La convicció que la persona val més pel seu ser autèntic que per la seva riquesa material.

  • El respecte a totes les persones, qualssevol que siguin les seves idees i accions.

  • El respecte a totes les persones, qualssevol que siguin les seves idees i accions.

  • La solidaritat i, més radicalment, la fraternitat amb totes elles, intentant veure-les com a filles de Déu i germanes en Crist.

  • La pau, les relacions humanes i humanitzadores entre tots els homes i les dones i els pobles; amb un esperit obert, dialogant, flexible i allunyat de tota forma de violència.

El col·legi Sant Vicenç de Paül de s'Arenal, per fer realitat la seva missió, educa els següents VALORS INSTRUMENTALS:

  • La responsabilitat personal, el sentit del deure, l’assumpció del treball com a enriquiment de la pròpia persona i com a ineludible aportació a la societat.

  • El sentit de la justícia i col·laboració en les relacions i en les estructures socials, econòmiques i polítiques.

  • La llibertat personal; el respecte a la llibertat dels altres; la inquietud i el rebuig davant tota restricció, manipulació i opressió de la llibertat dels individus, dels grups i dels pobles.

  • La visió positiva de la persona i de l’esdeveniment humà; motivant sempre l’esperança, l’alegria i la valoració, que han de ser el tarannà dels educadors i els alumnes.

  • El diàleg, l’acollida, l’autenticitat, la responsabilitat, la coherència, l’autoestima, la senzillesa, el respecte, la tolerància, la comprensió, l’esperit de servei i la generositat.

DOCUMENTS DE CENTRE

Pla de Convivència (.pdf)

 

CC. Sant Vicenç de Paül (s'Arenal) - C/Antoni Catany, 5 - tel. 971 44 01 04 - fax. 971 44 08 34